1544 självmord i Sverige år 2017

Under år 2017 tog 1544 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1063 män och 481 kvinnor.

Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 253 år 2017. Det var alltså sex gånger så många som dog genom självmord som i trafiken.

Året innan var antalet döda i självmord 1478 totalt, varav 1015 var män och 463 var kvinnor.

Statistik hos NASP

Suicide Zero: Självmorden ökar igen

Socialstyrelsen