Anmäl dig senast den 24 april till Förbundsstämma och utbildningsdagar den 10-12 maj

SPES förbundsstämma kommer att hållas söndagen den 12 maj. I samband med förbundsstämman kommer vi också ordna utbildningsdagar fredagen den 10 maj och lördagen den 11 maj för SPES ideellt aktiva.

Anmälan sker senast den 24 april via e-post till:
marcus.eriksson@spes.se

Ombud med rösträtt på årsstämman ska utses av kretsarna på deras respektive årsmöten, vilka ska hållas före den 31 mars. De valda ombudens namn skall meddelas förbundet senast den 12 april.

Motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 12 april.

arsstamma-2019