Förbundsstämma och utbildningsdagar den 10-12 maj

SPES förbundsstämma kommer att hållas söndagen den 12 maj. I samband med förbundsstämman kommer vi också ordna utbildningsdagar fredagen den 10 maj och lördagen den 11 maj för SPES ideellt aktiva.

Ombud med rösträtt på årsstämman ska utses av kretsarna på deras respektive årsmöten, vilka ska hållas före den 31 mars. De valda ombudens namn skall meddelas förbundet senast den 12 april.

Motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 12 april.

Information om plats och övriga detaljer kommer att publiceras på hemsidan så snart allt är klart.