SPES Gotlands län

SPES Gotland inbjuder till samtalsträff för dig som förlorat en närstående genom självmord.
Vi erbjuder stöd till efterlevande med liknande erfarenheter.

Höstens träffar;

torsdagen den 17/10 kl. 14:00–15:30
torsdagen den 7/11 14-15.30
torsdagen den 28/11 14-15.30
torsdagen den 12/12 14-15.30

Plats: Tjelvarkyrkan
Tjelvarvägen 4, 621 43 Visby

Nästa lunchsamtal torsdagen den 24/10 12-14
”Kvinnor och män i samtal om sorg”

Vi återkommer med höstens tider i ”Läsa för Livet”-gruppen, där vi fortsätter med boken ”Döden ingen talar om” av Ulrika Jannert Kallenberg

Samtalsledare och kontaktperson;
Elisabeth Nyberg mobil 0700 398548

Varmt välkomna!