SPES Gotlands län

Kontakt: Elisabeth Nyberg. Tel: 070-039 8548

Vi som träffas har drabbats av förlusten att en närstående tagit sitt liv. Tillsammans kan vi vara hjälp och stöd för varandra i läkande samtal.