SPES Jönköpings län

Jönköping

Varmt välkommen till Jönköpingskretsens aktiviteter!
Samtalsgrupp – för dig som förlorat någon genom suicid

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Du som deltagare är vuxen och kan komma enstaka gånger eller vid varje tillfälle om du vill. Hänsyn tas till om ni t.ex. kommer från samma familj och vill prata i separata grupper, då löser vi detta. Ibland delar vi in oss i mindre grupper där till exempel ni som har förlorat en förälder, ni som har förlorat ett barn eller ni som har förlorat en livspartner får prata tillsammans.

Samtalsträffar hösten 2019 följande tisdagar

10/9

8/10

12/11

17/12

Samtalsträffar våren 2020 följande tisdagar

21/1

8/2

17/3

14/4

12/5

9/6

Alla träffar är mellan kl. 18:00-20:00.

Välkommen kl. 17:45 första gången du deltar.

Adress: Sensus studieförbund, Östra Storgatan 10, Jönköping.

Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande minst 5 dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se eller tel: 0736-38 33 79.

Tema som samtalen kan beröra: tiden före, beskedet, begravningen, relationer, familjen, vänner, bearbetning, stöd och hjälp, min vardag, känsla av sammanhang, återhämtning, tröst. Visa gärna en bild på den du har förlorat.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov.

Ingen kostnad och fika ingår, meddela om du har allergi.

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar Isabella Florin, ordförande i SPES kretsen för Region Jönköpings län
Telefon: 0736- 38 33 79
Utskrivbar flyer längre ned på denna sida. 

 

Övriga planerade aktiviteter:

 

Onsdagen den 11 september kommer Ullakarin Nyberg till aulan, på Länssjukhuset Ryhov och föreläser kl. 15:00-17:00. ”Mötet med den som inte orkar leva”. Anmälan klicka här

Se mer om aktiviteter och föreläsningar vecka 37, Suicidpreventiva veckan, i Jönköping: klicka här

Föreläsningsserie hösten 2019 funktionsvariation, psykiatri, neuropsykiatri, Människa i Fokus.

V. 40 är det aktiviteter i Sävsjö under nationella anhörigveckan. Se flyer nedan.

 
För mer information om SPES Jönköping kontakta:

Isabella Florin, ordförande.  Tel: 073-638 33 79. E-post: isabella.florin@spes.se

Margit Ferm, vice ordförande. Tel: 036-12 46 90. E-post: margit.ferm@fermland.se

Jan Wallentin, kassör. Tel: 070-284 40 05. E-post: jan.wallentin@telia.com

Elisabeth Brengesjö, sekreterare. Tel 0392-210 90. Mobil: 073-3729806. E-post: elisabeth.brengesjö@spes.se

Ann-Britt Sturman. Tel: 0370-33 63 06. E-post: terence@sturman.se

 

Vi anordnar våra sammankomster i samarbete med Sensus studieförbund.

PS Du som får vanliga brev från oss, men har e-post, sänd ett meddelande till Isabella med din e-postadress, så får du utskick från kretsen via mail i fortsättningen DS

Anhorigveckan-Savsjo

Jonkoping-ht-19-vt-20