SPES Jönköpings län

I Jönköpings län ordnar vi träffar i Jönköping och Sävsjö. All information om vår verksamhet på dessa orter hittar du längre ned på den här sidan.

Jönköping

Varmt välkommen till Jönköpingskretsens aktiviteter!
Samtalsgrupp – för dig som förlorat någon genom suicid

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Du som deltagare är vuxen och kan komma enstaka gånger eller vid varje tillfälle om du vill. Hänsyn tas till om ni t.ex. kommer från samma familj och vill prata i separata grupper, då löser vi detta. Ibland delar vi in oss i mindre grupper där till exempel ni som har förlorat en förälder, ni som har förlorat ett barn eller ni som har förlorat en livspartner får prata tillsammans.

Nytt för samtalsträffarna i Jönköping är att vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande minst 5 dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se eller tel: 0736-38 33 79.

Tider 2019, följande tisdagar:

22/1, 19/2, 12/3, 9/4, 7/5, 4/6, 20/8, 10/9, 8/10, 12/11, 17/12

Tid: kl. 18.00 – 20:00. Välkommen kl.17.45 första gången du deltar.

Plats: Sensus, Östra Storgatan 10, 553 21 Jönköping.

Tema som samtalen kan beröra: tiden före, beskedet, begravningen, relationer, familjen, vänner, bearbetning, stöd och hjälp, min vardag, känsla av sammanhang, återhämtning, tröst. Visa gärna en bild på den du har förlorat.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov.

Varmt välkommen! Ingen kostnad och fika ingår, meddela om du har allergi.

Övriga planerade aktiviteter:

10/9 Internationella Suicidpreventiva dagen

För mer information kontakta:

Margit Ferm, ordförande Tel: 036-12 46 90 E-post: margit.ferm@fermland.se

Isabella Florin, sekreterare Tel: 073-638 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Jan Wallentin, kassör Tel: 070-284 40 05 E-post: jan.wallentin@telia.com

Vi anordnar våra sammankomster i samarbete med Sensus studieförbund.

PS Du som får vanliga brev från oss, men har e-post, sänd ett meddelande till Isabella med din e-postadress, så får du utskick från kretsen via mail i fortsättningen DS

Sävsjö

Samtalsträffar i Sävsjö. 
5 Mars
2 April
7 Maj
4 Juni
Tid: kl 18:00-20:00 Svenska Kyrkans lokal : Kamelen, St Torget 2 Sävsjö
Varmt välkommen, önskar
Monica Evertson
Tel: 073-421 60 91