SPES Kalmar Län

Kalmar

SPES Kalmar kommer att hålla samtalsgrupper på följande datum våren 2019.

15 januari
19 februari
19 mars
16 april
21 maj
18 juni

Samtliga möten är mellan kl. 18.00 – 19.45 i Sensus lokaler på Skeppsbrogatan 47, våning 4 i Kalmar

Vi bjuder på enklare fika.
Välkomna/Maria & Katarina

maria.pedersen@monsteras.se
Med reservation för ändring