SPES Kalmar Län

Kalmar

Till dig som förlorat anhörig i suicid och bor i Kalmar län.
Vi har under några år haft regelbundna träffar en gång i månaden i Kalmar men har nu beslutat att låta träffarna ligga vilande under hösten 2019.
Du som är ”nydrabbad” eller i behov av träff/samtal får gärna höra av dig till oss så ordnar vi det.
Maria Pedersen / Katarina Bjerkland
maria.pedersen@monsteras.se
bjekland@msn.com