SPES Kronobergs län

Växjö

SPES Kronoberg har en egen sida på Facebook där du hittar senaste nytt

Vad kan SPES Kronoberg göra för mig?

I SPES Kronoberg kan du träffa andra i samma situation och se att det går att överleva fast det inte känns så, när det händer.

Här har du möjlighet att prata, lyssna på andra, ta en fika eller bara vara en stund bland andra som befinner sig i en liknande situation som du gör. SPES Kronoberg bygger på gemenskap där alla är välkomna och där vi inte har några som helst krav på dig när du kommer. Du är välkommen att bara titta förbi en kort stund om det är du önskar.

Vi behöver varandra för det är bara vi som förstår, som kan stötta varandra oavsett hur många år som förflutit sen den dagen det hände. Vi har upplevt sorgen, saknaden och smärtan i vår verklighet.

En annan viktig del av vår verksamhet är vårt intressepolitiska arbete. Vi vill öka kunskapen om suicid som ett samhälls- och folkhälsoproblem samt motverka fördomar. Vår vision är ett suicidfritt Sverige.

Vi kommer även informera och sprida kunskap om suicideprevention för personer som kommer i kontakt med det, så som polis, sjuksköterskor, socialtjänst, skola samt utbildningar som rör dessa på gymnasie- och universitetsnivå.

Vi i styrelsen kommer även genomgå utbildning inom MHFA (Första hjälpen till psykisk hälsa) och utbilda oss till att bli kontaktpersoner inom SPES.

Tankarna på att starta upp SPES Kronoberg påbörjades under hösten 2016 och i januari 2017 så startades kretsen upp igen och har nu en ny styrelse:

Magnus Mjörnman, ordförande
Kim Georgsson Heinwall, vice ordförande
Monica Jonasson, kassör
Ragnhild Olsson, ledamot
Anna Helmersson, ledamot
Mari-Louise Ohlsson, suppleant
Jens Axbom, suppleant

Post: Spes Kronoberg, C/O Sensus Småland Öland, Box 450, 35106 Växjö.

Kontakt SPES Kronobergskrets:

Magnus Mjörnman, ordförande.Tel: 070-430 26 16. E-post: magnus.mjornman@spes.se

Ragnhild Olsson. Tel: 076 867 52 05. E-post: ragnhild.olsson@spes.se