SPES Uppsala län

I Uppsala län har vi verksamhet i Uppsala och Enköping. Information om vår verksamhet på dessa orter hittar du längre ned på denna sida.

Uppsala

Årsmöte den 30 mars
Den 30 mars har SPES Uppsalakrets årsmöte. Du som medlem är varmt välkommen att delta. Synpunkter och motioner kan skickas till styrelsens sekreterare.

Plats: SPES Uppsala, Västra Ågatan 16, i SPES Uppsalas lokal eller, om vi blir många, Sensus rum Frida. Tid:  14:00 – 15:00. Anmäl er till någon av oss senast måndag den 25 mars om ni kommer, då styrelsen bjuder på smörgåstårta och kaffe/te.

Varmt välkomna!
Sekreterare Kerstin Ahlgren kerstin.ahlgren@spes.se
Ordförande Elisabeth Lindström elisabeth.lindstrom@spes.se.

Nyhetsbrev februari 2019
Styrelsen har ca 10 möten per år då vi ses och diskuterar aktuella händelser och vår verksamhet. Förutom regelbundna gruppsamtal och Läsa för Livet-möten, består verksamheten av enskilda möten med personer som mist någon nära person i suicid.

Vi arbetar suicidpreventivt och informerar om SPES genom att engagera oss i den av WHO instiftade suicidpreventiva dagen den 10 september varje år.

Vi deltar även under Kulturnatten i Uppsala med diktläsning, musik och personliga berättelser. Vi håller årligen flera föreläsningar för personal inom vården, kyrkan, skolan och psykiatrin om suicid och SPES verksamhet.

Dessutom ansöker vi om bidrag till vår verksamhet från exempelvis kommunen, och vi knyter kontakter med kommun och landsting för att dela våra erfarenheter och informera om det stöd som behövs vid nära anhörigs suicid. SPES Uppsala har i egenskap av anhörigorganisation, deltagit i en arbetsgrupp i Region Uppsala som arbetar med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention i vårt län.

Vi välkomnar fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet eller bidra till vår verksamhet på annat sätt. Ju fler vi blir desto starkare organisation. Det vore även roligt att träffa fler medlemmar – det är för er och alla andra efterlevande vi arbetar och det är viktigt för oss att få veta vad ni tycker och tänker. Vi vet att samhället inte lyckas fånga upp och stötta oss på samma sätt som vi önskar.

Vill du veta mer om vårt arbete? Hör gärna av dig till sekreterare Kerstin Ahlgren kerstin.ahlgren@spes.se eller till ordförande Elisabeth Lindström elisabeth.lindstrom@spes.se.

Varmt välkomna till vårens samtalsträffar i Uppsala måndagar kl 18 – 20 den:

7/1
4/2
4/3
1/4
6/5

Vi håller till hos Sensus, Västra Ågatan 16.

Anmälan görs via Sensus. Klicka här för att anmäla dig. 

Varmt välkomna!
Elisabeth Lindström & Kaisa Nordquist
Frågor? Välkommen att kontakta: elisabeth.lindstrom@spes.se eller på mobilen: 073-326 12 34


Samtalsträffar för SPES Uppsala unga vuxna, 18 – 35 år:

Den första träffen för i år blir måndag den 14 januari kl.18 – 20. Plats: Sensus, Västra Ågatan 16.

Kontaktpersoner unga vuxna:

Karl Bengtsson Bernander
E-post: karl.bernander@spes.se
Tel: 070 – 793 98 48

Johanna Edström
E-post: johanna.edst@gmail.com
Tel: 070 – 380 00 25


SPES Uppsala

Den 25 mars 2018 bildades SPES Uppsalas krets efter ett första konstituerande möte i oktober 2017. Följande personer valdes till styrelsens ledamöter:
Ordförande
Elisabeth Lindström
mail: elisabeth.lindstrom@spes.se
mobil: 073-326 1234

Kassör
Karl B Bernander
mail: kb.bernander@gmail.com
mobil: 070-793 98 48

Sekreterare
Kerstin Ahlgren
mail: kerstin.ahlgren@spes.se
mobil: 0768-969332

Ledamöter
Annika Lindgren
Lovisa Barkman

Suppleant
Joakim Ramquist

Revisor
Kaisa Nordquist

Lasaforlivet-Uppsala-vt19

Enköping

Välkommen till vår “leva-vidare-grupp” där du möter medmänniskor som har erfarenhet av att mista en närstående i suicid (självmord). Vi träffas på Anhörigcentrum, Sandgatan 1 i Enköping.

Följande träffar är planerade under våren 2019:
Söndag 17 mars kl 16-18
Söndag 19 maj kl 16-18

Ring eller mejla innan du kommer då det ibland händer att vi måste ändra dag och/eller tid.

Varmt välkommen!
Spes kontaktperson:
Berit Brickner,
berit.brickner@gmail.com
Tel 070-754 46 01

Sandgatan 1 ligger vid ”ettan” på bilden