2019-05-16 Förbundsinformation

Vid förbundsstämman i Katrineholm den 12 maj blev jag omvald till förbundsordförande. Jag vill framföra mitt varma tack för ert förtroende och jag ser med tillförsikt an mot ett nytt verksamhetsår!

Marcus Eriksson, som arbetat som ungdomsansvarig, har valt att säga upp sig från sin tjänst i SPES. Marcus har med entusiasm och kraft utvecklat SPES ungdomsverksamhet och även nått ut brett genom sociala medier. Vi önskar Marcus all lycka till i framtiden.

Den nya förbundsstyrelsen kommer att ha ett första styrelsemöte redan under innevarande månad för att omfördela arbetsuppgifter samt planera den extra förbundsstämma som ska fastställa förbundets verksamhetsplan och budget för 2019. 

Vi väntar i dagarna besked från Folkhälsomyndigheten om tilldelningen av de extra medel vi sökt för 2019.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka för förtroendet att leda SPES viktiga arbete under kommande verksamhetsår och min förhoppning är att vi med kraft ska fortsätta vårt viktiga arbete – tillsammans!

Inger Händestam