Den suicidala paradoxen – En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa

Den suicidala paradoxen – En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av unga mäns psykiska ohälsa är en uppsats skriven av studenterna Alice Olausson & Linnéa Holm på Mittuniversitetet. I studien har man undersökt hur mansnormen och tankar kring maskulinitet påverkar unga män när det gäller i vilken utsträckning man söker professionell hjälp vid psykisk ohälsa. Den suicidala paradoxen är att dubbelt så många män än kvinnor tar sitt liv, samtidigt som dubbelt så många kvinnor lider av psykisk ohälsa.

Den-suicidala-paradoxen