Extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti

SPES förbundsstyrelse kallar till extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti kl. 12.00-15.30 i Sensus lokaler i Jönköping.

Ombuden har rösträtt, samtliga betalande SPES- medlemmar har närvaro- och yttranderätt. Förbundet står endast för ombudens kostnader. 

Kallelse och handlingar kommer att skickas till kretsarnas ombud via personliga mejl.