Vill du delta i en enkätstudie om krishantering bland föräldrar som har förlorat ett barn?

Syftet med detta projekt är att studera vilka “meningsskapande krishanteringsmetoder” föräldrar som har förlorat ett barn, har använt.

Studien baseras  bland annat  på resultat från en artonårig forskning genomförd av  mig och min forskningsgrupp med 23 forskare i tio olika länder (Sverige, Portugal Kina, Sydkorea, Japan, Brasilien, Filippinerna, Malaysia, Iran och Turkiet).

Denna enkätundersökning genomförs av av akademin för hälsa och arbetsliv vid Högskolan i Gävle. För hjälp med dataläggningen och analysen av resultaten har vi anlitat undersökningsföretaget RIMUS Analys AB. Ansvarig för studien är Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi (email: faw@hig.se, mobil: 0707171907, länk till hemsida.

Klicka här för att besvara enkäten