1574 självmord i Sverige år 2018

Under år 2018 tog 1574 personer sitt liv i Sverige. Av dessa var 1082 män och 492 kvinnor. Detta är en ökning med trettio personer jämfört med året innan. 

I genomsnitt avlider trettio personer i veckan genom självmord. 

Detta kan jämföras med antalet döda i trafikolyckor, som var 324 år 2018. Det var alltså nästan fem gånger så många som avled genom självmord som i trafiken.

Läs vidare