SPES Skåne län

Hej alla Spesvänner i Nordvästra Skåne! 
Vi har ännu tiden bokad för fysisk samtalsträff på Sensus, Helsingborg tors 3/12 18.00. Är det av intresse för er medlemmar/drabbade att ha träffen som planerat? I annat fall vill vi nämligen göra ett försök med en digital samtalsträff.

Det är annorlunda med digitala möten överlag, inte minst när det gäller anhörigstöd inom sorgebearbetning och bemötande av självstigma. För att underlätta samtalet kan det efter en inledande videobild på den deltagande vara ok att släcka ner bilden och fortsätta att deltaga med bara röst. Man kan även ha kamerabilden riktad förbi ansiktet, om det skulle underlätta.

Vi finner det väldigt viktigt att få mötas kring det svåra i sorgen av denna typ. Vi tror att det är lättare när man får dela med sig av tankar och känslor med andra. Vi från Spes vill se detta som ett tillfälle långt bättre än ingenting. Vi förstår att videomöten även kräver viss datavana. Vi från Spes är dock redo att hjälpa till med enkel support för att aktivera länken.

Vänligen hör av er på spesskane@gmail.com eller till mig Eva på 070-468 97 86.

I Skåne län har vi samtalsgrupper en gång i månaden i Malmö och Kristianstad. Vi anordnar också medlemsmöten och samtalsträffar mer oregelbundet på flera andra orter i Skåne. Inbjudan skickas ut till medlemmarna. Alla oavsett bostadsort är välkomna. Ljusmässa arrangeras årligen i Lunds Domkyrka på Världssuicidpreventionsdagen, den 10 september.


Detaljerad information och datum för träffarna på olika orter hittar du längre ned på denna sida.

Kontaktpersoner inom Skånekretsen:

Eva Johansson (ordförande). Tel: 0704-689786. E-post: spesskane@gmail.com.

Marianne Nilsson, (sekreterare). Tel: 0768-809143. E-post: marianne.e.nilsson@telia.com

Eftersom vi arbetar ideellt, är det inte säkert att vi på grund av arbete, resor etc. kan svara genast. Vi rekommenderar att ni skickar kopia på er mailfråga till både ordförande och sekreterare, så hjälps vi åt att svara.


SPES telefonjour telefon 020-18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00. Fler stödlinjer hittar du här.

SPES har också kontaktpersoner runt om i landet. Klicka här för att komma till den listan.


Att bli medlem i SPES

Varför?
Genom medlemskap i SPES stödjer du det suicidpreventiva ideella
arbetet på lokal nivå i Skånekretsen. Genom att vi blir fler medlemmar,
får vi Regionbidrag till vårt arbete. Om ingen blir medlem, kommer vi
inte längre att få något regionbidrag, och vi tvingas att avbryta mycket
av verksamheten. Självklart kan man prova på verksamheten först, men
om du upplever att detta är viktigt, och fortsätter inom SPES, så
hoppas vi innerligt att du blir medlem.

Även när man själv drabbats hårt av självmord, så vet man hur viktigt
det är att det finns hjälp att få från SPES. Det är viktigt att den som
orkar, med tiden står kvar för nydrabbade som tyvärr kommer varje år.
Om alla lämnar verksamheten när man kommit över ytan, då finns
ingen verksamhet kvar. Vi tror verkligen på vikten av SPES gemenskap.

Genom att bli medlem i SPES, stödjer du även vårt Riksförbund, som
arbetar på nationell nivå för att påverka det suicidpreventiva arbetet.
Nationellt finns t.ex. en Facebook-grupp, telefonjour
varje kväll, stöd till den lokala verksamheten med utbildning,
administration etc. Riksförbundet och dess olika lokala kretsar arbetar
i hela landet.

Hur?
Klicka HÄR för att bli medlem.
Ordinarie medlemskap kostar 300 kr. Familjemedlem, ungdomsmedlem
och pensionär kostar 100 kr/ år. Väl använda pengar.

Vad?
När du blir medlem, får du medlemstidningen och löpande information
per mail/ brev om aktuell lokal verksamhet. Du får aktuell nationell
information och kunskap om suicidprevention. Du kan vara aktiv
medlem, eller passiv. Inget engagemang är för litet.
Desto fler medlemmar vi blir, desto starkare röst får SPES. Till varje
pris ska vi bidra på olika sätt till att förhindra nya suicid. Som ett sätt
att hedra våra nära och kära. Alla vi tillsammans är SPES. Välkommen!


Helsingborg

Inbjudan till samtalsträff i Helsingborg den 5 november och 3 december kl 18.00 – 20.30.
Adress: Sensus lokal, konferensrummet, Billeplatsen 1 i Helsingborg.
Vi bjuder på enkel fika.
Anmälan till spesskane@gmail.com, eller till Eva 0704 – 689786 (sms) senast kvällen före träffen. Meddela ev. matallergier.

I denna Facebookgrupp hittar du aktuell information om träffarna i Helsingborg. Bara de som är medlemmar i gruppen kan se vilka som är medlemmar i den.

Varmt välkommen!
SPES Skånekretsens Styrelse
Eva Johansson


Malmö

Samtalsgruppen i Malmö träffas andra tisdagen i månaden på kvällstid, Studentgatan 4B i Malmö. Samtalsledare är Jörgen Linfeldt och Cecilia Tibell. Samtalsgruppen har en Facebook-grupp som heter ”SPES Samtalsgrupp Malmö”. Samtalsgrupp Malmös tider hittar du nedan.

Varmt välkommen till höstens Samtalsgrupp Malmö:

Tisdag 8/9 – 2020 kl. 18:00 – 20:30.

Tisdag 13/10 – 2020 kl. 18:00 – 20:30.

Tisdag 10/11 – 2020 kl. 18:00 – 20:30.

Tisdag 8/ 12 – 2020 kl. 18:00 – 20:30. Inställt p g a pandemin och gällande coronarestriktioner

Adressen är Studentgatan 4 B, Malmö. Vi bjuder på enkel fika.

Anmälan till Jörgen 0702 – 284849 (sms) eller Cecilia 0730 – 403368 (sms) senast kvällen före träffen. Det går bra om du ringer Jörgen eller Cecilia när du står i porten, så kommer vi och öppnar för dig.

Har du allmänna frågor om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till Eva på mail eller telefon: spesskane@gmail.com eller mobil 070 – 468 97 86.

Välkommen!

Jörgen och Cecilia

SPES Malmö har en egen grupp på Facebook.


Lund

SPES Ungdom i Lund.

Ungdomsgruppen är vilande just nu.

Kontakta Maja Straht på maja.straht@spes.se eller på 0721526277 om du har några frågor.  SPES Ungdom Lund har en egen grupp på Facebook.


Kristianstad

Höstens samtalsträffar i Kristianstad:
Obs! Du är varmt välkommen oavsett var i Skåne du bor.

Tisdag 6/10 kl. 18:00 – 20:00. Anmälan tre dagar före till Marianne. Vi bjuder på enkel fika. Tala om eventuella allergier. Sensus lokal, Nya Boulevarden 10, Kristianstad.

Tisdag 3/11 kl. 18:00 – 20:00. Anmälan tre dagar före till Marianne. Vi bjuder på enkel fika. Tala om eventuella allergier. Sensus lokal, Nya Boulevarden 10, Kristianstad.

Lördag 28/11 kl. 12:00. Vi bjuder på jul-landgång. Anmälan senast måndag 23/11 till Marianne. Tala om eventuella allergier. Sensus lokal, Nya Boulevarden 10, Kristianstad.

Välkommen att prata, lyssna eller ”bara vara”.
Styrelsen SPES Skånekretsen
Marianne
0768 – 809143 (sms) eller marianne.e.nilsson@telia.com