SPES Skåne län

I Skåne län har vi samtalsgrupper en gång i månaden i Malmö, Helsingborg och Lund (ungdomsgrupp). Vi anordnar också medlemsmöten och samtalsträffar mer oregelbundet på flera andra orter i Skåne t.ex. Hörby, Kristianstad, Lund, Hässleholm och Eslöv. Inbjudan skickas ut till medlemmarna. Alla oavsett bostadsort är välkomna. Ljusmässa arrangeras årligen i Lunds Domkyrka på Världssuicidpreventionsdagen, den 10 september.

Vi vill här kort informera om vår verksamhet inom SPES Skånekrets. Detaljerad information om datum för träffarna följer längre ned på denna sida.

Samtalsgruppen i Malmö träffas andra tisdagen i månaden på kvällstid, Studentgatan 4B i Malmö. Samtalsledare är Jörgen Linfeldt och Cecilia Tibell. Samtalsgruppen har en Facebook-grupp som heter ”SPES Samtalsgrupp Malmö”. Samtalsgrupp Malmös tider anslås längre ner på den här sidan.

Samtalsgruppen i Helsingborg träffas en gång i månaden på kvällstid, Billesplatsen 1 i Helsingborg. Samtalsledare från Lokalförening Helsingborg är Annika Olofsson Dimmer och Emelia Gréf. Samtalsgrupp Helsingborgs tider anslås längre ner på den här sidan.

Ungdomsgruppen i Lund har samtalsträffar en gång i månaden på kvällstid, Krafts Torg 12A. Samtalsledare är Maja Straht, e-post: maja.straht@spes.se. Det finns en Facebook-grupp som heter SPES Ungdom Lund. Tider för terminen finns inlagda längre ner på den här sidan.

Kontaktpersoner inom Skånekretsen:

Eva Johansson (ordförande). Tel: 0704-689786. E-post: spesskane@gmail.com.

Marianne Nilsson, (sekreterare). Tel: 0768-809143. E-post: marianne.e.nilsson@telia.com

Eftersom vi arbetar ideellt, är det inte säkert att vi på grund av arbete, resor etc. kan svara genast. Vi rekommenderar att ni skickar kopia på er mailfråga till både ordförande och sekreterare, så hjälps vi åt att svara.

Lokalförening Helsingborg: E-post: speshbg@outlook.com. Kontaktpersoner: Annika Olofsson Dimmer. Tel: 072-1528858. Emelia Gréf. Tel: 0700-167212.


SPES telefonjour telefon 020-18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00. Fler stödlinjer hittar du här.

SPES har också kontaktpersoner runt om i landet. Klicka här för att komma till den listan.


SPES Skånekretsen (i samarbete med Sensus) inbjuder till sommaraktiviteter med picknick. Alla i Skåne är hjärtligt välkomna!

Tag gärna med stolar och filtar. Vi bjuder på lunch och fika. Tala om ev. allergier. Om det skulle bli dåligt väder, kan vi bli tvungna att ställa in. Vi återkommer med info om var vi träffas.

Söndag 5/7 – 2020 kl.13:00 Botaniska Trädgården, Lund
Anmälan till Lund senast måndag 29/6 till Jörgen 0702 – 284849 (sms) eller Cecilia 0730 – 403368 (sms).

Välkommen!


SPES Skånekretsen planerar för Ljusmässa den 10/9 – 2020, med hänsyn till corona-läget.

Välkommen till LJUSMÄSSAN I LUNDS DOMKYRKA på VÄRLDSSUICIDPREVENTIONSDAGEN

Torsdagen den 10 september 2020 kl.18:30 med tal, sång och musik
SÅNG: Karin Öjehagen

SPES SKÅNEKRETSEN har medlemsträff samma dag kl. 15:00-18:00 i Stiftets lokal på Krafts Torg 12 A (bakom Domkyrkan, f.d. Sensus lokal)
Vi bjuder på mat under medlemsmötet, så vi är tacksamma för anmälan senast den 3/9. Tala om ev. allergier.

Anmälan till Marianne via 0768 – 809143 (sms) eller marianne.e.nilsson@telia.com

Välkommen att prata, lyssna eller ”bara vara”!

Malmö

Varmt välkommen till höstens Samtalsgrupp Malmö:

Tisdag 8/ 9 – 2020 kl. 18:00 – 20:30.

Tisdag 13/ 10 – 2020 kl. 18:00 – 20:30.

Tisdag 10/ 11 – 2020 kl. 18:00 – 20:30.

Tisdag 8/ 12 – 2020 kl. 18:00 – 20:30.

Adressen är Studentgatan 4 B, Malmö. Vi bjuder på enkel fika.

Anmälan till spesskane@gmail.com, eller till Jörgen 0702 – 284849 (sms) eller Cecilia 0730 – 403368 (sms) senast kvällen före träffen. Det går bra om du ringer Jörgen eller Cecilia när du står i porten, så kommer vi och öppnar för dig.

Har du allmänna frågor om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till Eva på mail eller telefon: spesskane@gmail.com eller mobil 070 – 468 97 86.

Välkommen!

Jörgen och Cecilia

SPES Malmö har en egen grupp på Facebook.


Helsingborg

Samtalsträffar i Helsingborg
Samtliga träffar hålls i Sensus lokaler på Billeplatsen 1 i Helsingborg. Som vanligt är det öppna träffar och ingen föranmälan krävs. Kommer du för första gången önskar vi att du ringer innan så att vi kan bestämma ett kortare möte innan ordinarie träff.

Vi finns tillgängliga på telefon och mail, speshbg@outlook.com, för frågor och funderingar.
Varma hälsningar
Emelia          0700-16 72 12
Annika         0721-52 88 58


Lund

SPES Ungdom i Lund.

Vi träffas på Krafts Torg 12A, ingång vid dörren där det står “Mikaelsalen”. Det bjuds på fika. Ingen föranmälan krävs.

Kontakta Maja Straht på maja.straht@spes.se eller på 0721526277 om du har några frågor.  SPES Ungdom Lund har en egen grupp på Facebook.


Kristianstad

Höstens samtalsträffar i Kristianstad:

Tisdag 6/10 kl. 18:00 – 20:00. Anmälan tre dagar före till Marianne. Vi bjuder på enkel fika. Sensus lokal, Nya Boulevarden 10, Kristianstad.

Tisdag 3/11 kl. 18:00 – 20:00. Anmälan tre dagar före till Marianne. Vi bjuder på enkel fika. Sensus lokal, Nya Boulevarden 10, Kristianstad.

Lördag 28/11 kl. 12:00. Vi bjuder på jul-landgång. Anmälan senast måndag 23/11 till Marianne. Sensus lokal, Nya Boulevarden 10, Kristianstad.

Anmälan till Marianne via 0768 – 809143 (sms) eller marianne.e.nilsson@telia.com

Välkommen!
Gunvor och Marianne