SPES Skåne län

I Skåne Län har vi samtalsgrupper en gång i månaden i Malmö, Helsingborg och Lund (ungdomsgrupp). Vi anordnar också medlemsmöten och samtalsträffar mer oregelbundet på flera andra orter i Skåne t.ex. Hörby, Kristianstad, Lund, Hässleholm och Eslöv. Inbjudan skickas ut till medlemmarna. Alla oavsett bostadsort är välkomna. Ljusmässa arrangeras årligen i Lunds Domkyrka på Världssuicidpreventionsdagen, den 10 september.


Vi vill här kort informera om vår verksamhet inom SPES Skånekrets.

Samtalsgruppen i Malmö träffas andra tisdagen i månaden på kvällstid, Studentgatan 4B i Malmö. Samtalsledare är Eva Pyykkö. Eva har en Facebook-grupp som heter ”SPES Samtalsgrupp Malmö”. Samtalsgrupp Malmös tider anslås längre ner på den här sidan.

Samtalsgruppen i Helsingborg träffas en gång i månaden på kvällstid, Billesplatsen 1 i Helsingborg. Samtalsledare från Lokalförening Helsingborg är Annika Olofsson Dimmer och Emelia Gréf. Samtalsgrupp Helsingborgs tider anslås längre ner på den här sidan.

En ungdomsgrupp har startat i Lund. Kontaktperson är Maja Straht. E-post: strahtmaja@gmail.com. Det finns en Facebook-grupp som heter SPES Ungdom Lund. Tider för terminen finns inlagda längre ner på den här sidan.

Kontaktpersoner inom Skånekretsen:

Eva Pyykkö (ordförande). Tel: 0704-689786. E-post: spesskane@gmail.com.

Marianne Nilsson, (sekreterare). Tel: 0768-809143. E-post: marianne.e.nilsson@telia.com

Eftersom vi arbetar ideellt, är det inte säkert att vi på grund av arbete, resor etc. kan svara genast. Vi rekommenderar att ni skickar kopia på er mailfråga till både ordförande och sekreterare, så hjälps vi åt att svara.

Lokalförening Helsingborg: E-post: speshbg@outlook.com. Kontaktpersoner: Annika Olofsson Dimmer. Tel: 072-1528858. Emelia Gréf. Tel: 0700-167212.

Kontaktperson Hässleholm/Kristianstad: Heidi Persson Tel: 072-1722083. E-post: heidipersson4@hotmail.com

Malmö

Varmt välkommen till höstens samtalsträffar i Malmö: obs! måndag 2/9, sedan alltid andra tisdagen i månaden, alltså 8/10, 12/11 och 10/12. 

Alla träffar startar kl 18.00

Adressen är Studentgatan 4 B, Malmö. Man behöver inte anmäla sig till samtalsträffen. Det är bra om du ringer Eva när du står i porten så kommer hon och öppnar.

Har du frågor om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till Eva på mail eller telefon: spesskane@gmail.com eller mobil 070 – 468 97 86.

SPES Malmö har en egen grupp på Facebook.

Hörby / Kristianstad

Skane-ht-2019

Lund

Lund-ht-19

Helsingborg

Samtalsträffar i Helsingborg

Kontakt:
Annika Olofsson Dimmer tel: 0721-52 88 58
Emelia Gréf tel: 070 – 016 72 12
Det går också bra att kontakta oss på SPEShbg@outlook.com om du vill veta mer om vår verksamhet.


SPES har också kontaktpersoner runt om i landet. Klicka här för att komma till den listan.