SPES Jönköpings län

Jönköping

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Du som deltagare är vuxen och kan komma enstaka gånger eller vid varje tillfälle om du vill. Hänsyn tas till om ni t.ex. kommer från samma familj och vill prata i separata grupper, då löser vi detta. Ibland delar vi in oss i mindre grupper där till exempel ni som har förlorat en förälder, ni som har förlorat ett barn eller ni som har förlorat en livspartner får prata tillsammans.

Samtalsträffar 

Hösten 2020: tisdagar (förutom i september): 18/8, 10/9 (Internationella Suicidpreventiva dagen), 13/10, 10/11 och 8/12  

Alla träffar är mellan kl. 18:00-20:00.

Välkommen kl. 17:45 första gången du deltar.

Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande minst fem dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se eller tel: 073-638 33 79.

Adress: Sensus studieförbund, Östra Storgatan 10, Jönköping.

Tema som samtalen kan beröra: tiden före, beskedet, begravningen, relationer, familjen, vänner, bearbetning, stöd och hjälp, min vardag, känsla av sammanhang, återhämtning, tröst. Visa gärna en bild på den du har förlorat.

Ledare för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov.

Ingen kostnad och fika ingår, meddela om du har allergi.

Vi anordnar våra sammankomster i samarbete med Sensus studieförbund.

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar Isabella Florin

För mer information om SPES Jönköping kontakta:

Isabella Florin, ordförande.  Tel: 073-638 33 79. E-post: isabella.florin@spes.se

Helene Andersson, sekreterare. Tel: 076-812 51 75. E-post: helene.andersson@spes.se

PS Maila gärna din e-postadress till Isabella, så kan vi skicka kretsinformation till dig via mail istället för vanlig post. På så vis sparar vi pengar och miljö. Tack för hjälpen!

Jonkoping-2020


SPES telefonjour telefon 020-18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00. Fler stödlinjer hittar du här.

SPES har också kontaktpersoner runt om i landet. Klicka här för att komma till den listan.