SPES Jönköpings län

Jönköping

Samtalsgrupp- för dig som förlorat någon genom suicid

Restriktioner under coronapandemin. Max 10-12 deltagare, för att kunna hålla avstånd. Kom enbart om du känner dig fullt frisk från förkylning, feber etc. Ev. kan gruppsamtal per telefon samordnas istället för fysiskt möte.

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Du som deltagare är vuxen.

Tider hösten 2020: tisdagar; förutom i september 10/9 (Internationella Suicidpreventiva dagen), 13/10, 10/11 och 8/12 kl. 18.00 – 20:00

Tider våren 2021: tisdagar 12/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6 kl. 18:00-20:00

Sensus studieförbund, Östra Storgatan 10, Jönköping.

Välkommen kl. 17:45 första gången du deltar.

Tema som samtalen kan handla om: tiden före, beskedet, begravningen, relationer, familjen, vänner, bearbetning, stöd och hjälp, min vardag, känsla av sammanhang, återhämtning, tröst, visa gärna en bild på den du har förlorat.

Ledare/samordnande för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov. Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande minst 5 dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79.

Varmt välkommen! Ingen kostnad och fika ingår, meddela om du har kostallergi.


SPES telefonjour telefon 020-18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00. Fler stödlinjer hittar du här.


SPES kontaktpersoner Jönköpings län

Isabella Florin, Taberg. Tel 0736-38 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Ann-Britt Sturman, Nissafors. Tel 070-154 19 99 E-post: ann-britt@sturman.se

Elisabeth Brengesjö, Mullsjö. Tel 0392-210 90 Mobil: 073-3729806. E-post: elisabeth.brengesjo@spes.se

Helene Andersson, Nässjö. Tel 076-812 51 75 E-post: helene.andersson@spes.se


Suicidpreventiva veckan i Jönköping (samma vecka som 10/9)

Film #Brytisen Jönköpings kommun, 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län, Räddningstjänsten.Bryt isen. Våga fråga. Läs mer om självmordstankar på 1177.se            Film undertextad- 43 sekunder till flödet för Facebook och Instagram:
https://www.dropbox.com/sh/x9lw9ni4mwku9sw/AAAJfAlWos-ZlAI-x2fsKMyza?dl=0 Youtube: https://youtu.be/XHtvfx0sxok

Räddningstjänsten i Jönköping föreläser och utbildar i psykisk ohälsa, som är en del i arbetet med att förebygga suicid. 036- 10 70 07 alt. 036- 10 50 00 E-post: raddning@jonkoping.se

  • Livräddande utbildning för psykisk hälsa (3,5 timmar)
  • Suicidprevention – en frukost/ lunchföreläsning (30 minuter)
  • MHFA, Mental Health First Aid (2 dagar/ 12 timmar)

Webbsänt liveseminarium 10/9 kl. 13-16 arrangerat av Folkhälsomyndigheten, NASP, Mind, SPES samt Suicide Zero: https://ki.se/nasp/suicidpreventiva-dagen-2020-suicidprevention-en-fraga-for-hela-samhallet

IASP, International Association for suicide Prevention Working Together to Prevent Suicide https://www.iasp.info/

Inventeringsrapport, Kommunal utveckling Jönköping, Bella Nilsson (önskar få med brukar/ medborgarperspektiv)https://utveckling.rjl.se/vad-pagar/inventering-av-behov-hos-personer-med-psykisk-funktionsnedsattning/

Intervjupersoner söks till en studie, som handlar om erfarenhet av att vara närstående till en kvinna som tvångsvårdas/ har tvångsvårdats de senaste två åren. Kontakta doktorand Emilie Magnusson emilie.magnusson@lnu.se 0470-708124 Linnéuniversitetet Växjö