SPES Jönköpings län

Våga Fråga föreläsning av Marcus Eriksson, Suicide Zero, i Jönköping den 19 oktober.


Livräddande utbildning för psykisk hälsa

Start: 2020-10-27 13:00 – 16:00

Livräddande utbildning för psykisk hälsa – en utbildning för alla, går igenom fakta och myter om suicid och psykisk ohälsa.

Vi lär dig känna igen varningstecken på när psykisk ohälsa kan uppstå och vi går igenom hur du kan stötta.

Kursinnehåll

·        Psykisk ohälsa på arbetsplatsen (eller bland nära och kära)

·        Fakta och myter om suicid

·        Friskfaktorer och Riskfaktorer – psykisk ohälsa

·        Varningssignaler

·        Vad kan DU göra

Anmäl dig här

Detta är en utbildning på distans. Du kommer att få en inbjudan via Skype några dagar innan kurstillfället.

Samtalsgrupp- för dig som förlorat någon genom suicid

Restriktioner under coronapandemin. Max 10-12 deltagare, för att kunna hålla avstånd. Kom enbart om du känner dig fullt frisk från förkylning, feber etc. Ev. kan gruppsamtal per telefon samordnas istället för fysiskt möte.

SPES i Jönköping erbjuder samtalsträffar för dig som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Du som deltagare är vuxen.

Tider hösten 2020: tisdagar; förutom i september 10/9 (Internationella Suicidpreventiva dagen), 13/10, 10/11 och 8/12 kl. 18.00 – 20:00

Tider våren 2021: tisdagar 12/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6 kl. 18:00-20:00

Sensus studieförbund, Östra Storgatan 10, Jönköping.

Välkommen kl. 17:45 första gången du deltar.

Tema som samtalen kan handla om: tiden före, beskedet, begravningen, relationer, familjen, vänner, bearbetning, stöd och hjälp, min vardag, känsla av sammanhang, återhämtning, tröst, visa gärna en bild på den du har förlorat.

Ledare/samordnande för samtalsgruppen är Isabella Florin, SPES, i samarbete med Per Sjönneby, sjukhuspastor, Länssjukhuset Ryhov. Vi är tacksamma om du anmäler ditt deltagande minst 5 dagar innan träffen till: isabella.florin@spes.se eller 0736-38 33 79.

Varmt välkommen! Ingen kostnad och fika ingår, meddela om du har kostallergi.


SPES telefonjour telefon 020-18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00. Fler stödlinjer hittar du här.


SPES kontaktpersoner Jönköpings län

Isabella Florin, Taberg. Tel 0736-38 33 79 E-post: isabella.florin@spes.se

Ann-Britt Sturman, Nissafors. Tel 070-154 19 99 E-post: ann-britt@sturman.se

Elisabeth Brengesjö, Mullsjö. Tel 0392-210 90 Mobil: 073-3729806. E-post: elisabeth.brengesjo@spes.se

Helene Andersson, Nässjö. Tel 076-812 51 75 E-post: helene.andersson@spes.se


Suicidpreventiva veckan i Jönköping (samma vecka som 10/9)

Räddningstjänsten i Jönköping föreläser och utbildar i psykisk ohälsa, som är en del i arbetet med att förebygga suicid. 036- 10 70 07 alt. 036- 10 50 00 E-post: raddning@jonkoping.se

  • Livräddande utbildning för psykisk hälsa (3,5 timmar)
  • Suicidprevention – en frukost/ lunchföreläsning (30 minuter)
  • MHFA, Mental Health First Aid (2 dagar/ 12 timmar)

IASP, International Association for suicide Prevention Working Together to Prevent Suicide https://www.iasp.info/

Inventeringsrapport, Kommunal utveckling Jönköping, Bella Nilsson (önskar få med brukar/ medborgarperspektiv)https://utveckling.rjl.se/vad-pagar/inventering-av-behov-hos-personer-med-psykisk-funktionsnedsattning/

Intervjupersoner söks till en studie, som handlar om erfarenhet av att vara närstående till en kvinna som tvångsvårdas/ har tvångsvårdats de senaste två åren. Kontakta doktorand Emilie Magnusson emilie.magnusson@lnu.se 0470-708124 Linnéuniversitetet Växjö