SPES Kalmar län

Vi har träffar i Kalmar och nu också i Oskarshamn. Du kan läsa mer om våra träffar längre ned på den här sidan. Välkommen till SPES i Kalmar län!


Länsgemensamma digitala samtalsträffar under pandemin

Vi välkomnar till en gemensam digital träff för länet den 8 mars kl. 18.00 -19.30. Max antalet är 10 deltagare men om intresset finns öppnar vi upp för fler digitala träffar så alla får chansen att delta. Anmälan görs till ulrika.karlsson@spes.se. När du anmält dig får du en digitallänk till mötet.
Varmt välkommen!


Kalmar

Du som förlorat anhörig i suicid och bor i Kalmar län är varmt välkommen att kontakta oss.
Maria Pedersen. E-post: maria.pedersen@monsteras.se
Katarina Bjerkland. E-post: bjerkland@msn.com


Oskarshamn

Välkommen till SPES Oskarshamn

Vi som träffas har drabbats av förlusten att en medmänniska tagit sitt liv. Att träffa andra efterlevande i liknande situation kan vara ett stöd. Sorgen behöver ta sig olika uttryck och förändras över tid, vi kan tillsammans skapa ett forum där detta kan ske.

Datum för vårens träffar:

28/2 11.00 Promenadträff som avslutas med fika. Anmäl dig till promenadträffen via e-post: ulrika.karlsson@spes.se 

8/3 träffen sker endast via nätet pga pandemin
6/4
3/5
14/6

Tid: 18.00 – 19.30
Plats: Studieförbundet SENSUS lokaler (Trädgårdsgatan 3)
Kostnadsfritt: Träffarna bekostas av SPES och Sensus Studieförbund.
Föranmälan: ulrika.karlsson@spes.se

Varmt välkommen till ett medmänskligt kontaktnät för oss som mist i suicid!
Hälsningar, Ulrika Karlsson        

Lyssna på inslaget “Ny stödgrupp för de med anhöriga som tagit sina liv”     

Lyssna på inslaget “Ulrikas pappa och bror tog sina liv”  


SPES telefonjour: 020 -18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00. Fler stödlinjer hittar du här. SPES samtliga kontaktpersoner hittar du här.