SPES Kalmar Län

SPES har kontaktpersoner runt om i landet. Klicka här för att komma till den listan.

Kalmar

Till dig som förlorat anhörig i suicid och bor i Kalmar län.
SPES har under några år haft träffar en gång i månaden i Kalmar men har nu beslutat att låta träffarna ligga vilande under hösten 2019.
Du som är ”nydrabbad” eller i behov av träff/samtal får gärna höra av dig till oss så ordnar vi en träff.
Maria Pedersen / Katarina Bjerkland
maria.pedersen@monsteras.se
bjekland@msn.com

 

Inbjudan från Sjukhuskyrkan

Kalmar-ht-2019