SPES Kalmar Län

SPES har kontaktpersoner runt om i landet. Klicka här för att komma till den listan.

Kalmar

Till dig som förlorat anhörig i suicid och bor i Kalmar län är varmt välkommen att kontakta oss.
Maria Pedersen / Katarina Bjerkland
maria.pedersen@monsteras.se
bjerkland@msn.com

 

Inbjudan från Sjukhuskyrkan

Vägen-vidare-våren-2020