SPES Uppsala län

I Uppsala län har vi verksamhet i Uppsala och Enköping. Information om vår verksamhet i Enköping hittar du längst ned på denna sida.

SPES har också kontaktpersoner runt om i landet. Klicka här för att komma till den listan.

Uppsala


Läsa för livet
Läka med litteratur. Grundtanken i biblioterapi är att använda litteratur och skrivande för att lättare komma åt tankar och känslor. Det hjälper oss att få syn på saker som behöver komma ut, och som vi kanske inte ens visste fanns där. Varmt välkommen till höstens Läsa för Livet hos SPES Uppsala.

Datum: 12 augusti, 26 augusti, 9 september, 23 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november och 25 november = avslutning 

Tid: 18:00 – 20:00

Plats: SPES Uppsalas lokal hos Sensus på Västra Ågatan 16

Anmälan: elisabeth.lindstrom@spes.se
Begränsat antal platser – max 8 deltagare.
Medlemskap i SPES krävs för att du ska kunna delta.


Höstens samtalsträffar i Uppsala
Måndagar kl 18 – 20 den 5 augusti, 2 september, 7 oktober, 4 november och 2 december

Vi håller till hos Sensus, Västra Ågatan 16.

Varmt välkomna!
Elisabeth Lindström & Kaisa Nordquist
Frågor och anmälan: elisabeth.lindstrom@spes.se eller på mobilen: 073-326 12 34


SPES Uppsala unga vuxna, 18 – 35 år. 
Samtalsgruppen unga vuxna har tillfälligt uppehåll. Du som är ung är varmt välkommen att anmäla dig till vår andra grupp så länge. 
Kontaktpersoner unga vuxna:
Karl Bengtsson Bernander
E-post: karl.bernander@spes.se
Tel: 070 – 793 98 48
Johanna Edström
E-post: johanna.edst@gmail.com
Tel: 070 – 380 00 25


SPES Uppsala har en egen hemsida

Elisabeth Lindström, ordförande. E-post: elisabeth.lindstrom@spes.se, mobil: 073-326 12 34
Kaisa Nordqvist, kassör
Kerstin Ahlgren, sekreterare. E-post: kerstin.ahlgren@spes.se, mobil: 0768-969332
Annika Lindgren, ledamot

SPES Uppsalas organisationsnummer: 802512 – 3590VB-2019-SPES-Uppsala


Nyhetsbrev februari 2019
Styrelsen har ca 10 möten per år då vi ses och diskuterar aktuella händelser och vår verksamhet. Förutom regelbundna gruppsamtal och Läsa för Livet-möten, består verksamheten av enskilda möten med personer som mist någon nära person i suicid.

Vi arbetar suicidpreventivt och informerar om SPES genom att engagera oss i den av WHO instiftade suicidpreventiva dagen den 10 september varje år.

Vi deltar även under Kulturnatten i Uppsala med diktläsning, musik och personliga berättelser. Vi håller årligen flera föreläsningar för personal inom vården, kyrkan, skolan och psykiatrin om suicid och SPES verksamhet.

Dessutom ansöker vi om bidrag till vår verksamhet från exempelvis kommunen, och vi knyter kontakter med kommun och landsting för att dela våra erfarenheter och informera om det stöd som behövs vid nära anhörigs suicid. SPES Uppsala har i egenskap av anhörigorganisation, deltagit i en arbetsgrupp i Region Uppsala som arbetar med att ta fram en handlingsplan för suicidprevention i vårt län.

Vi välkomnar fler medlemmar som vill engagera sig i styrelsearbetet eller bidra till vår verksamhet på annat sätt. Ju fler vi blir desto starkare organisation. Det vore även roligt att träffa fler medlemmar – det är för er och alla andra efterlevande vi arbetar och det är viktigt för oss att få veta vad ni tycker och tänker. Vi vet att samhället inte lyckas fånga upp och stötta oss på samma sätt som vi önskar.

Vill du veta mer om vårt arbete? Hör gärna av dig till sekreterare Kerstin Ahlgren kerstin.ahlgren@spes.se eller till ordförande Elisabeth Lindström elisabeth.lindstrom@spes.se.


Enköping

Välkommen till vår “leva-vidare-grupp” där du möter medmänniskor som har erfarenhet av att mista en närstående i självmord. Vi träffas på Anhörigcentrum, Sandgatan 1 i Enköping.

Enköpingsgruppen träffas under hösten på Anhörigcentrum söndag 27 oktober kl 14 – 16 och söndag 8 december kl 14 – 16.

Ring gärna eller mejla innan du kommer då det ibland händer att vi måste ändra dag och/eller tid.

Varmt välkommen!
Spes kontaktperson:
Berit Brickner
berit.brickner@spes.se
Tel 070-754 46 01

Sandgatan 1 ligger vid ”ettan” på bilden