2019-10-10. Debatt: Varför snålar regeringen i arbetet mot självmord?

Självmord är den vanligaste dödsorsaken för män upp till 44 år. 

Stigma och okunskap bidrar till att självmord ofta reduceras till en vårdfråga. Men suicidprevention behöver pågå på alla samhällsnivåer och ges skäliga resurser, skriver de ideella organisationerna Mind, Suicide Zero och Spes i en debattartikel.