Är du en god lyssnare? SPES söker nu fler ideellt engagerade till telefonjouren.

SPES telefonjour tillhandahåller medmänskligt stöd varje dag året runt mellan 19:00-22:00. Som all stödjande verksamhet i SPES är vår telefonjour ett stöd från efterlevande till efterlevande. Kärnan i medmänskliga samtal är lyssnandet och att underlätta en berättelse.

Många efterlevande kämpar med att orka för dagen och genom att lyssna kan du bidra till att lindra smärtan för stunden och ersätta ensamhet med gemenskap. Du bemannar SPES jour hemifrån via vår telefonväxel under minst en kväll i månaden. Schema för jouren läggs på förhand, men vid vakanser kan inhopp behövas med kort varsel. Stödverksamheten vänder sig till efterlevande, men samtal kan även beröra egen psykisk ohälsa. Samtal in till SPES telefonjour är anonyma och kostnadsfria. Ingen information om den inringande eller dennes berättelse får föras vidare. Samtalsstatistik förs i dokumentationssyfte av jourens funktion.

För att engagera dig i SPES stödjande verksamhet behöver du vara SPES-medlem. Du som sökande bör ha fyllt 25 år och det bör ha gått minst 2 år sedan din egen förlust. Det är en stor fördel om du själv deltagit i eller lett stödsamtal i SPES regi tidigare, exempelvis i en samtalsgrupp eller som kontaktperson. Har du ingen tidigare erfarenhet av SPES stödverksamhet kanske det här blir din första roll att vilja bidra.

Vi söker även en statistiksamordnare SPES telefonjour

En viktig kvalitetsaspekt i en stödjande verksamhet är statistik. SPES för anonym statistik över bland annat antal inkomna samtal till jouren för att identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov och som underlag i ansökningar till myndigheter. Vi söker nu även en ideellt engagerad statistiksamordnare för telefonjouren.

Denna person behöver för sin uppgift grundläggande datakunskaper och att hantera Office, personen kan men behöver ej bemanna i telefonjouren. Statistikansvarig kommer att ta emot statistikunderlag från personer som bemannar jouren och ha regelbunden kontakt med telefonjoursansvarig.

Intervjuer kommer att hållas med intresserade och utbildning kommer att anordnas för nya stödpersoner. Totalt behöver vi förstärka med 6–7 personer som kan ta emot samtal i telefonjouren och en statistikansvarig. Preliminära datum för utbildning är den 18-19 april i Norrköping.

För intresseanmälan och frågor hänvisas till telefonjoursansvarig Souxie Segage, souxie.segage@spes.se Tel. 076- 797 77 76. Välkommen med din anmälan, som vi behöver den senast den 1 april.