SPES förbundsstämma 8 – 10 maj

Kallelse till SPES Förbundsstämma 2020 på Hotell Statt i Katrineholm lördag och söndag 9-10 maj 2020 samt fredag eftermiddag den 8 maj för kretsarnas verksamhetsredovisningar.

Motioner önskar förbundsstyrelsen få insända innan den 1 april för att skriva motionssvar som ska vara med i årsmöteshandlingarna, dessa skickas ut senast den 9 april till kretsarna och ombuden.

Kallelse-forbundsstamma-2020