Bli medlem och få vår tidning med reportage, intervjuer och nyheter

Ullakarin Nyberg är psykiater och suicidforskare med 25 års erfarenhet. Ullakarin har också skrivit två böcker om suicidprevention. Hon tycker att vi i Sverige har blivit bättre på annan krishjälp, med kriscenter och kristeam, men att stödet för suicidefterlevande fortfarande är bristfälligt.

“Efter tsunamin fick vi i psykiatrin uppmaningen ”Lägg alla andra patienter åt sidan och prioritera de efterlevande”. Tänk om vi skulle göra likadant efter varje suicid? Det är en personlig tsunami som kräver att det finns medvetenhet och beredskap i samhället precis som för andra efterlevande”, säger Ullakarin Nyberg.

Hela artikeln finns att läsa i vår medlemstidning Förgätmigej nr 2/2020.

Som medlem i SPES får du vår medlemstidning Förgätmigej hem i brevlådan fyra gånger per år. Samtidigt stöder du, genom ditt medlemskap, vår livräddande efterlevandeverksamhet och vårt suicidpreventiva arbete.

Bli medlem i SPES – du behövs! Tack för att du vill bidra!