Kraftsamlingsverkstad – tre kostnadsfria webbsändningar

Här kommer en inbjudan till Kraftsamlingsverkstad – tre kostnadsfria webbsändningar.

Några av frågorna som diskuteras är: Vad händer inom Kraftsamling för psykisk hälsa? Hur går vi från ord till handling? Hur gör vi verkstad av alla planer? 

Webbsändningarna kommer vara tematiserade. Den första är övergripande, den andra kommer bland annat handla om suicidprevention och den tredje om psykisk ohälsa hos barn och unga.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa på SKR, modererar webbsändningarna. Vi har bland annat deltagare från politiken, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer.

För mer information om program och deltagare samt länk till webbsändningarna.