SPES Nyhetsbrev augusti 2020

Förbundsstämma

Förbundet vill återigen tacka för den stora uppslutningen vid SPES Förbundsstämma den 14 juni! Trots de annorlunda förutsättningarna kunde stämman genomföras i god ordning och viktiga beslut tas. En ny förbundsstyrelse har valts. Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen på SPES hemsida spes.se/styrelse-och-kansli/ 

Suicidpreventiva dagen

Med anledning av pandemin kommer årets nationellt samordnade seminarium i Stockholm den 10/9 ske digitalt och gå att följa digitalt. Medverkar gör Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SPES, Mind och Suicide Zero. Det görs även arrangemang på flera orter i landet som SPES är med och arrangerar. För information om evenemang och anmälning till det nationella seminariet se vår hemsida spes.se/2020/08/suicidpreventiva-dagen/

Gör ni något SPES-evenemang på din ort? Kom ihåg att kommunicera med förbundet så vi kan sprida information om tid och plats. Maila till webbredaktör janna.carlsson@spes.se 

Vi vill också väldigt gärna ha bilder och en kort berättelse när ni gör egna arrangemang som exempelvis ljusmanifestationer eller föreläsningar. På så sätt kan SPES verksamhet ute i landet bli synlig i förbundets olika kanaler. Maila vår kommunikatör bjorn.eklund@spes.se 

Med anledning av att Almedalsveckan i år ställdes in kommer en del av paraplyorganisationen SAMS (Samarbete för Människor i Sorg) intressepolitiska medel att fördelas på de fem medlemsorganisationerna, där SPES ingår. Förbundsstyrelsen har beslutat att nyttja dessa medel för verksamhet den suicidpreventiva dagen. Har du och/eller din krets utgifter i samband med arrangemang så kan ni få ersättning av förbundet med upp till 5 000 kr. Exempel kan vara för inköp av ljus, annonsering eller ersättning till föreläsare. För att erhålla ersättning måste samtliga utlägg kunna styrkas i form av inskickade kvitton eller fakturor. Kontakta vår ekonomiansvarige elzbieta.wrzalik@spes.se  

RESPI – Rekommendationer för Suicidpreventiva Insatser

NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention) presenterade nyligen en ny resurs för suicidpreventivt arbete. RESPI är en hemsida som på ett överskådligt sätt sammanfattar olika typer av suicidpreventiva åtgärder och vilken evidens som finns för deras effekt. Man kan också lära sig mer om risk- och skyddsfaktorer för suicid och få hjälp med att utforma en suicidpreventiv handlingsplan eller se exempel på befintliga handlingsplaner. Medarbetare på SPES har deltagit i arbetets externa referensgrupp. Länk till hemsidan: respi.se

Coronaläget och höstens verksamhet

Förbundet följer utvecklingen kring coronapandemin. Folkhälsomyndigheten har nu rekommenderat att de som kan om möjligt ska fortsätta arbeta hemifrån året ut. Vi ser att verksamhet i SPES även under resten av året kan behöva genomföras i andra former. Därav har förbundsstyrelsen beslutat att extrastämman den 17–18 oktober inte kan genomföras som önskat med över 50 personer samlade fysiskt på plats. Förbundsstyrelsen kommer att besluta om nytt datum för att om möjligt kunna genomföra extrastämman i fysisk form, mer information kommer när beslut är taget. 

Många av våra samtalsgrupper har gjort uppehåll eller hittat alternativa lösningar för att kunna hålla igång. På flera håll har samtalsgrupper kommit igång igen. Förbundet arbetar även med en beställning av Zoomlicenser till varje krets för digitala möten. Vi beklagar att detta dragit ut på tiden. 

Kom ihåg att sprida information om era träffar på vår hemsida. Maila vår webbredaktör janna.carlsson@spes.se

Öppet brev till Dagens Nyheter

Lördagen den 15 augusti publicerades en ledare i Dagens Nyheter av fristående kolumnisten Lena Andersson. Artikeln argumenterar bland annat för att de förstärkta suicidförebyggande staketen på Västerbron i Stockholm skulle monteras ned, för att de förstör utsikten. ”Den som vill ta sitt liv ska inte hindras till varje pris och på alla andras bekostnad” skriver Lena Andersson. Västerbron var länge Stockholms i särklass mest suiciddrabbade bro. Staketen började monteras upp 2012, efter påtryckningar från bland annat SPES Stockholm och har kraftigt minskat antalet suicid och suicidförsök vid bron. Evidensen för att rumsliga barriärer på exempelvis broar och perronger förebygger självmord är mycket god. Riksförbundet SPES tog initiativ till att bemöta artikeln och kontakt togs med Mind och Suicide Zero. Dagens Nyheter har avböjt att publicera vår gemensamma replik på Lena Anderssons ledare, med motiveringen att ledarsidan inte är ett utrymme för debatt. Vårt svar sändes därför till chefredaktör Peter Wolodarski fredag 21 augusti och spreds därefter i våra egna kanaler. Du kan läsa brevet på vår hemsida spes.se/

DN:s ledare är en låst artikel. Den återfinns här www.dn.se/ledare/lena-andersson-de-som-fatt-makten-over-stockholm-verkar-hata-staden-som-ide/

Tack för insamlingar till SPES

Det är ett speciellt år med speciella förutsättningar. Ideella organisationer har rapporterat att de ser ett kraftigt minskat givande i år. SPES ekonomi bygger i högre utsträckning på bidrag från myndigheter än på gåvor, men även vi ser att givandet i år har sjunkit, vilket så klart påverkar vilken verksamhet vi kan göra. Vi vill därför rikta ett extra varmt tack till dig som engagerad som väljer SPES när du startar en egen insamling på sociala medier. Dessa insamlingar utgör den största delen av alla gåvor till SPES och sprider även kunskap om att vi finns. Vi får ofta frågor om hur man gör när man startar en SPES-insamling på Facebook. Enklast kan vara att använda denna länk så kommer du rätt direkt: https://www.facebook.com/fund/RiksforbundetSPES/

Annars kan du gå via SPES Facebookssida  www.facebook.com/RiksforbundetSPES/

Vid frågor, kontakta bjorn.eklund@spes.se

Varmt tack för ditt engagemang i SPES under detta speciella verksamhetsår!

Inger Händestam, förbundsordförande