Morgondagens psykiatri – seminarium den 9 oktober

En inspirationsdag om brukarinflytandets viktiga roll i en jämlik och personcentrerad vård. Seminarium den 9 oktober. Mer info och anmälan för att följa konferensen digitalt

Få inspiration, kunskap och motivation kring utvecklingsarbetet inom psykiatrisk vård och omsorg!

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en inspirationsdag där vi presenterar de senaste metoderna och verktygen för brukarinflytande samt diskuterar hur framtidens brukarinflytande bör utvecklas.

Dagen vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg samt berörda politiker, myndighetspersoner och intresseorganisationer inom området psykisk hälsa. Dessutom till aktiva inom Hjärnkoll och NSPH:s medlemsorganisationer och regionala nätverk.