Jan Beskow har avlidit

SPES har nåtts av det tragiska beskedet att psykiatriprofessor Jan Beskow har avlidit. Jan Beskow anses av många vara nestorn på det suicidpreventiva området i Sverige, där han var verksam i över femtio år. 

Jan Beskow har under lång tid varit drivande för nya perspektiv i det svenska suicidpreventiva arbetet. Exempelvis att självmord är och måste behandlas som ett allvarligt samhällsproblem och inte endast en utmaning för vård eller psykiatri. Jan Beskow menade också att det moderna västerländska samhället i sig orsakar mycket lidande och suicidalitet. Han har även förespråkat ett skifte från ett utifrån- till ett inifrånperspektiv och ett större fokus på berättelser och lyssnande i mötet med den som inte orkar leva, liksom att dessa personers livserfarenheter har ett stort värde vi kan lära av. 

I en debattartikel 2019 skrev Jan Beskow “Suicidala personer bär en stor del av samhällets ständiga produktion av lidande. De är hjältar. Vi bör ta vara på deras erfarenheter.”

Jan Beskow blev 89 år. 

Jan Beskow. Bild: GP.