Spes Förbundsstämma den 5 maj 2024

Alla medlemmar är välkomna att delta på Spes Förbundsstämma söndagen den 5 maj 2024 klockan 9.00 – 14.00 i Göteborg.

Det kommer att vara möjligt att delta digitalt för den som så önskar.

Anmäl dig genom att fylla i nedanstående formulär senast den 25 april.

Programmet för stämman kommer att publiceras via den digitala Årsmötesskola som Spes tagit fram i samverkan med Sensus studieförbund.

Samtliga Spes medlemmar är välkomna och har närvaro- samt yttranderätt.

Kallelse och dagordning i sin helhet kan du läsa i bifogade pdf.

Välkomna önskar Spes förbundsstyrelse!

Spes verksamhetsberättelse 2023:

Spes årsredovisning 2023:

Anmäl dig här: