SPES Årsmötesskola

Årsmötesskolan riktar sig till alla intresserade medlemmar, men särskilt till kretsarnas valda ombud. Som ombud representerar du din krets och är en nyckelperson i förbundets demokratiska process. Länk till Årsmötesskolan. Genom årsmötesskolan hoppas vi underlätta för alla att komma väl förberedda till förbundsstämman, föreningens högsta Läs mer …

Ta del av webbutbildning om bemötande ur ett brukarperspektiv

Utbildning med brukarperspektiv om bemötande Socialstyrelsens utbildningsmaterial för bättre bemötande inom hälso- och sjukvården beskrivs som banbrytande. Det har tagits fram i samarbete med brukarrörelsen och bygger på erfarenheter från personer med psykisk ohälsa. Efter ett intensivt utvecklingsarbete har Socialstyrelsen lanserat det utlovade utbildningsmaterialet om Läs mer …