Vill du delta i en enkätstudie om krishantering bland föräldrar som har förlorat ett barn?

Syftet med detta projekt är att studera vilka ”meningsskapande krishanteringsmetoder” föräldrar som har förlorat ett barn, har använt. Studien baseras  bland annat  på resultat från en artonårig forskning genomförd av  mig och min forskningsgrupp med 23 forskare i tio olika länder (Sverige, Portugal Kina, Sydkorea, Japan, Läs mer …

Kallelse till SPES extra förbundsstämma söndagen den 25 augusti

Söndag 25 augusti 2019 äger SPES Riksförbunds extra stämma rum i Jönköping, Sensus Studieförbunds lokaler, Storgatan 10. Kl. 12.30-15.30 Samtliga betalande SPES medlemmar har närvaro och yttranderätt. Kretsarnas ombud har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Förbundsstyrelsen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Dagordning § 1 Läs mer …

SPES Östergötlands län

I Östergötland har SPES verksamhet i Norrköping och Linköping. Information om vår verksamhet på dessa orter hittar du längre ned på denna sida. Kontakta SPES i Östergötland Inger Händestam, ordförandeTelefon 0733-90 14 26inger.handestam@spes.se Mariann ÅströmTelefon 0141-22 23 53mariann.astrom@lemunda.se

SPES Örebro län

Örebro Varmt välkommen till samtalsträffar i Örebro Inplanerade datum: 17 januari27 mars22 maj Det är alltid klockan 17, och vi ses i Sensus lokaler på Nygatan 16 B. Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta: Marie Thorstensson.Tel: 076 761 09 57. E-post: marie.th.mt@gmail.com  Läs mer …

SPES Västerbottens län

Umeå Varmt välkommen till våra samtalsträffar Här är datum för våra samtalsträffar i Umeå våren 2019. Träffarna sker i Sensus lokal Västra Kyrkogatan 1 och pågår 19:00 – 21:00. Onsdag 16 januariOnsdag 13 februariOnsdag 13 marsOnsdag 10 aprilOnsdag 8 maj Information om träffarna kan fås Läs mer …