SPES Gotlands län

SPES Gotland inbjuder till samtalsträff för dig som förlorat en närstående genom självmord.Vi erbjuder stöd till efterlevande med liknande erfarenheter. Inbokade träffar; torsdagen den 28/11 14-15.30torsdagen den 12/12 14-15.30 Plats: TjelvarkyrkanTjelvarvägen 4, 621 43 Visby Samtalsledare och kontaktperson;Elisabeth Nyberg mobil 0700 398548 Varmt välkomna! SPES Läs mer …

Vill du delta i en enkätstudie om krishantering bland föräldrar som har förlorat ett barn?

Syftet med detta projekt är att studera vilka “meningsskapande krishanteringsmetoder” föräldrar som har förlorat ett barn, har använt. Studien baseras  bland annat  på resultat från en artonårig forskning genomförd av  mig och min forskningsgrupp med 23 forskare i tio olika länder (Sverige, Portugal Kina, Sydkorea, Japan, Läs mer …