Folkhälsopriset 2021 till SPES Blekinge

Folkhälsopriset 2021 i Karlskrona kommun har tilldelats Maiellen Stensmark SPES Blekinge.

Motiveringen lyder: Ett självmord påverkar många och det finns en stor risk att även de efterlevande drabbas av psykisk ohälsa. SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd) Blekinge är en ideell organisation som erbjuder hopp och stöd till närstående när någon tagit sitt liv – och förebygger att fler drabbas i morgon. Alla som verkar inom SPES har själva mist någon genom självmord, så stöd ges från efterlevande till efterlevande. Att snabbt och över tid fånga upp och stötta de som blir kvar är ett mycket viktigt och värdefullt arbete.

Marianne Ehn Torell, Ordförande Folkhälsorådet i Karlskrona