Ellipse

ELLIPSE står för: Nätverksbaserad utbildning – Livslångt Lärande I Prevention av Självmord i Europa. (E- Lifelong Learning In Prevention of Suicide in Europe).

Koordinator Anna Baran, överläkare och forskare. SPES Blekinge är partner, tillsammans med partner i Norge, Polen, Ungern och Österrike.

Du kan gratis gå Ellipse Gatekeeper+ Liv & Kris utbildningsprogram och få högskolepoäng och diplom.

12 steg säkerhetsplan en livräddande webbapp.

Till Ellipse webbplats