Så tycker riksdagspartierna

Vad tycker våra riksdagspartier är de viktigaste åtgärderna inom suicidprevention och stöd till efterlevande? Hur vill de förbättra psykiatrin? Det kan du läsa om i vår medlemstidning Förgätmigej som våra medlemmar fick hem i brevlådan några dagar före midsommarafton.

I tidningen ställde vi tre frågor till en ledamot från varje riksdagsparti i socialutskottet. På grund av att tryckfelsnisse var framme så kom dessvärre inte Miljöpartiets svar med i papperstidningen men samtliga partiers åsikter kan du ta del av på vår sida med smakprov ur Förgätmigej.

Anders Printz berättar om samsjuklighetsutredningen som gjorts för att människor med en samsjuklighet med skadligt bruk eller beroende och psykisk sjukdom inte ska hamna mellan stolarna i sin behandling.

Vi har också gjort ett besök i Västerbotten och varit med när Catrine Gyllenberg, ideellt aktiv i SPES i Västerbotten, träffade Stina Berglund, som är engagerad i SPES Norrbotten och planerade SPES-verksamhet.

Vill du får vår fina tidning fyra gånger per år och samtidigt stödja vårt arbete med att förhindra självmord och att stödja efterlevande? Du gör det enkelt genom att bli medlem