SPES Dalarnas län

SPES DALAKRETSEN bjuder in till Walk&Talk i Borlänge. Vi träffas den 17 maj kl 18.30 vid Gammelgården i Borlänge. Gammelgården ligger strax nedanför Domnarvsvallen. Parkering finns på andra sidan Stenhålsgatan, och Gammelgården nås via en gångtunnel under Stenhålsgatan. Vi promenerar längs älven under drygt en timme. Medtag eget fika o sittunderlag. Vid regn träffas vi två dagar senare samma vecka. Om du undrar över något, hör av dig. Anmäl ditt deltagande på tel 070-9783757. Hoppas vi ses.
Varmt välkomna
Lotta o Gösta.


För information om SPES Dalarna är du varmt välkommen att kontakta:

Susanne Mets (ordförande)
E-post: sussi.mets@spes.se
Tel: 070 – 618 71 94


Styrelse SPES Dalarna
Ordförande Sussi Mets, Borlänge.
Viceordf/sekreterare Agneta Holm, Leksand.
Kassör Arne Jobs, Leksand.
Ledamot, Evalott Delin, Borlänge.
Ledamot, Gösta Finberg, Borlänge.
Ledamot Sune Mets, Borlänge.                              
Suppleant Emma Lindholm, Avesta.
Suppleant Cristel Schou, Älvdalen.


SPES telefonjour: 020-18 18 00 alla dagar 19.00 – 22.00. Fler stödlinjer hittar du här.

Du är också välkommen att kontakta någon av SPES kontaktpersoner.

SPES finns också på sociala medier.