Ta del av webbutbildning om bemötande ur ett brukarperspektiv

Utbildning med brukarperspektiv om bemötande

Socialstyrelsens utbildningsmaterial för bättre bemötande inom hälso- och sjukvården beskrivs som banbrytande. Det har tagits fram i samarbete med brukarrörelsen och bygger på erfarenheter från personer med psykisk ohälsa.

Efter ett intensivt utvecklingsarbete har Socialstyrelsen lanserat det utlovade utbildningsmaterialet om bemötande av personer med psykisk ohälsa: DET VI INTE SER. Uppdraget kommer från Socialdepartementet som vill försöka komma till bukt med att många med psykisk ohälsa upplever att de blir dåligt bemötta inom sjuk- och hälsovården.

Många organisationer har varit involverade i att ta fram materialet, inklusive SPES, Balans, RSMH, Frisk och Fri, Mind samt Riksförbundet Hjärnkoll med dess ambassadörer. Många personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa har delat med sig av sina historier och tankar om bemötande. Läs vidare och ta del av utbildningen