Distanscirkel Läsa för livet med start 22 april

Sensus projekt Läsa för livet skapar biblioterapeutiska studiecirklar där vi utifrån texter samtalar tillsammans och delar upplevelser. Vi kommer att använda oss av Frida Boisens bok Berätta aldrig det här och du kommer att få ett eget signerat exemplar av boken.

Läsa för livet med SPES: Biblioterapeutisk samtalscirkel kring boken Berätta aldrig det här.

Du som erfarit att någon i din närhet har tagit sitt liv erbjuds denna digitala studiecirkel med Läsa för livet-metoden och SPES Östergötland. I Läsa för livet-gruppen kommer vi samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg. Utifrån det skrivna ordet i varierande former närmar vi oss olika perspektiv och utbyter upplevelser.  Mer information och anmälan