Antidepressiva läkemedel kan minska självmordsrisk

Risken för självmord verkar inte öka med antidepressiva läkemedel. Det visar den hittills största svenska studien på området.

Frågan om sambandet mellan antidepressiva läkemedel och självmord är omdebatterad. Läkemedelsmyndigheter har tidigare varnat för att antidepressiva paradoxalt kan öka suicidrisken hos deprimerade barn och unga. Detta eftersom handlingskraften återkommer samtidigt som ångestkänslorna kan öka, framför allt i början av medicineringen.

Men den nyligen publicerade registerstudien visar att antidepressiva så kallade SSRI-läkemedel kan minska risken för självmordsförsök i alla åldersgrupper, enligt DN och SvD. Läs vidare