Att värna om varandra i pandemitider

Att tänka på för allmänheten

Många personers sociala liv begränsas i och med att fler arbetar hemifrån, reser mindre och inte har samma möjlighet att hälsa på sina äldre närstående. Situationen är föränderlig och nya rekommendationer eller restriktioner kan komma att förändra vardagen än mer. Det är och har alltid varit grundläggande för en god hälsa att försöka motverka känslor av ensamhet. Dock behövs nu särskilda ansträngningar, i synnerhet för att minska ensamheten hos äldre vars sociala tillvaro reduceras ytterligare. För att citera Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus:

“Physical distance doesn’t mean social distance. We all need to check in regularly on older parents, neighbours, friends or relatives who live alone or in care homes in whatever way is possible, so they know how much they are loved and valued.”

När man inte träffas öga mot öga eller lika regelbundet kan förändringar i en annan persons sinnesstämning eller beteende vara svåra upptäcka. Det kan därmed vara svårare att lägga märke till om någon inte mår bra eller känner sig ensam. Om du misstänker att en medmänniska har det svårt just nu, sök kontakt exempelvis via telefon, sms eller sociala medier. Hör av dig regelbundet för att fråga hur personen mår och hur dennes dag har varit, för att visa att du finns som stöd. Var inte rädd för att fråga om personen har tankar på självmord. Det är en myt att detta skulle ”väcka den björn som sover”. Personer med självmordstankar upplever det oftast som en lättnad att få prata om dessa känslor med någon som visar att den är villig att lyssna och prata om ämnet. Ta inte för givet att personen själv skulle lyfta ämnet eller att personens situation eller känslor kommer att gå över. Det viktigaste är att visa att du lyssnar och är öppen för vad personen vill prata om och känner. Att ha möjlighet att prata med någon som erbjuder sig att lyssna fördomsfritt kan inge hopp om framtiden och öka chanserna att personen kan tänka sig söka hjälp igen.

Värna om varandra och försök så gott det går att upprätthålla samvaron trots fysisk distans.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)
Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS), Stockholms läns sjukvårdsområde
Institutionen för Lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet

Coronaviruset – risk för ökande självmord efter pandemin