Avtackning av Pirjo Stråte

Förbundsordförande Inger Händestam träffade Pirjo Stråte och överlämnade blommor och presentkort som avtackning när Pirjo nu lämnat förbundsstyrelsen efter att hon under många år varit vice förbundsordförande.

Pirjo kom till SPES efter att hennes son Johan tagit sitt liv 1997. Senare förlorade Pirjo även sin man genom självmord. I över tjugo år har Pirjo hållit i samtalsträffar och olika stödgrupper. Hon är även engagerad i frågor som rör brukarinflytande och suicidprevention i den yttre miljön. Målet är att rädda liv, och Pirjo betonar att suicidefterlevande är en stor riskgrupp. Innan pensioneringen arbetade Pirjo inom kommunen med uppsökandeverksamhet hos äldre. Pirjo är även sedan många år ordförande i SPES Stockholmskrets.