Medlemskap som tecknas okt – dec gäller hela 2022

Genom att bli medlem bidrar du till att göra det möjligt för oss att arbeta för att förhindra självmord och att stötta efterlevande. Ju fler vi är desto mer kan vi påverka för att förbättra villkoren för personer som är berörda av psykisk ohälsa och självmord. 

Medlemsavgiften är 100-300 kronor och gäller för ett kalenderår. Inbetalning som görs under perioden oktober till december gäller också för hela nästa år! Det innebär att om du blir medlem nu får du ett extra nummer av vår tidning Förgätmigej som kommer ut fyra gånger per år.

Decembernumret innehåller en intervju med gitarristen och kompositören Janne Schaffer som har förlorat sin bror Bo och sin goda vän Ted Gärdestad i suicid. Vi har också en artikel av psykologen Liria Ortiz om ofrivillig ensamhet.

I fokus i detta nummer är suicidprevention och region Skåne.

Vad vill du läsa om i tidningen framöver?

Läs gärna mer om våra olika medlemskap och bli medlem här