Bli medlem – och få vår fina medlemstidning!

Vad tycker våra riksdagspartier är de viktigaste åtgärderna inom suicidprevention och stöd till efterlevande? Hur vill de förbättra psykiatrin? Det kan du läsa om i vår medlemstidning Förgätmigej som skickas ut till våra medlemmar innan midsommar.

I samma nummer intervjuas Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa hos SKR, Sveriges kommuner och regioner. Hon ger sin syn på stöd till efterlevande, om att kunna ta emot efterlevandes berättelser och om breda handlingsplaner efter suicid som ett sätt att lära av det tragiska som har hänt.

Anders Printz berättar om samsjuklighetsutredningen som gjorts för att människor med en samsjuklighet med skadligt bruk eller beroende och psykisk sjukdom inte ska hamna mellan stolarna i sin behandling.

Vi har också gjort ett besök i Västerbotten och varit med när Catrine Gyllenberg, ideellt aktiv i SPES i Västerbotten, träffade Stina Berglund, som är engagerad i SPES Norrbotten och planerade SPES-verksamhet.

Bli medlem

Foto: Thomas Henriksson