Brister i suicidriskbedömning

I det här programmet hör du Anette som förlorade sin dotter Elin i suicid. P1 Kaliber har gått igenom 119 Lex Maria-anmälningar och tillhörande utredningar om självmord som anmälts till IVO av regionernas psykiatri under 2019-2020. Granskningen visar att det gång på gång brister i suicidriskbedömningar och dokumentation. I drygt en tredjedel av fallen har olika verksamheters samverkan med varandra inte fungerat.
Sveriges Radio