Bristfälliga bedömningar av unga som är självmordsbenägna

Bristfälliga bedömningar av unga som är självmordsbenägna

När barn och unga tar sina liv har det ofta gjorts bristfälliga bedömningar av risken att de ska begå självmord. Det visar en granskning som Ekot har gjort av de fall som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg de senaste fem åren. Hör Maria Riddersted, reporter på Ekot, och Elin Fröding, psykiater och chefläkare i Region Jönköping. 

Lyssna på inslaget

För få psykologer inom BUP: ”Tiden räcker inte till”

När vården brustit kring barn- och unga som tar sina liv så konstateras det ofta att vården gjort bristfälliga bedömningar av risken för att de ska begå självmord.  

Och bristande riskbedömningar har varit ett problem länge, enligt tidigare utredningar och rapporter som Ekot gått igenom.

Danuta Wasserman är professor i psykiatri och suicidprevention vid Karolinska institutet och hon menar att resurs- och personalbrist inom Barn- och ungdomspsykiatrin delvis kan förklara detta.

Lyssna på inslaget