Bristfälligt stöd för anhöriga efter självmord

Jul- och nyårshelgen är ofta tuff för den som mår psykiskt dåligt och framförallt på nyårsdagen ökar antalet självmord. Men stödet för någon som förlorat en anhörig i självmord varierar mycket över landet. Sveriges Radio intervjuar Inger Händestam, förbundsordförande för SPES, som har förlorat båda sina föräldrar i självmord, först hennes mamma och tjugo år senare henne pappa och det hon har saknat är krisstöd.

”Det är lite eftersatt och behöver utvecklas” säger Jenny Telander, biträdande enhetschef vid enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten. De håller därför tillsammans med regionerna på att utveckla stödet så att det ska vara enhetligare över landet, men när det arbetet ska vara klart kan hon inte svara på.

Lyssna på inslaget här

Inger Händestam