Category Archives: Evenemang

Spes förbundsstämma kommer i år att hållas digitalt via Zoom söndagen den 7 maj 2023 kl. 9.00 – 14.00. Anmäl ditt deltagande genom att fylla i detta formulär Programmet för stämman publiceras via den digitala Årsmötesskola som Spes tagit fram i samverkan med Sensus studieförbund. Alla medlemmar hälsas varmt välkomna!

Välkommen på Spes helg för Unga Vuxna den 29-30 april 2023 i Göteborg! SPES Västra krets bjuder in dig som Ung Vuxen mellan 18-35 år som mist någon genom självmord till en stödhelg i Göteborg. Antalet platser är begränsade så gör din anmälan så snart som möjligt, dock senast den 29 mars.

”Med samlad kraft för livet” är temat för den 14:e nationella suicidpreventiva konferensen som i år genomförs i Östersund 25-26 oktober 2023. Här ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och tillfälle att inhämta ny kunskap i ämnet. Med samlad kraft hjälps vi åt att förebygga suicid. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention samt även till politiker och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och förebygger suicid inom sitt ansvarsområde.Suicidpreventiva konferensen

Vilken dag, uppslutning och gemenskap kring viktiga frågor! Ett stort varmt tack till fantastiska arrangörer, deltagare och företag som bidrog med gåvor och vinster. Tack till dig som trotsade vädret, tog på dig skorna och gick, sprang eller hejade på. Nästan 90 000 kr samlades in till Spes verksamhet. Vilken fantastisk kraft, välvilja och värme. Tillsammans bryter vi tystnaden kring ett av våra stora samhällsproblem. Bilder från dagen hittar du här ”Ett lopp till minne av dem som inte orkade livet. Denna dag lyfter vi ämnet för att förebygga att fler drabbas imorgon. Ett varv är 1 km. Spring eller gå hur många varv du vill. Ingen avgift eller tidtagning. Bara härlig motion för en viktig ämne. Man kan så klart springa vart man vill. Vi kommer hålla till på Norra Promenaden i Ystad. Men man kan lika gärna samla sitt löpargäng vart som helst i Sverige. Springa valfri sträcka,…

Read more

International Survivors of Suicide Loss Day 19 november – en dag som uppmärksammar alla som förlorat närstående i suicid! Syftet med dagen är att belysa efterlevandes situation och att känna gemenskap och hopp i gemensamma svåra erfarenheter. Initiativet togs i USA vid millennieskiftet. Dagen infaller alltid på en lördag i slutet av november inför några av årets största familjehögtider, en svår tid på året för många som kämpar med sorg och saknad. Sedan några år tillbaka är dagen internationell. Efterlevande vid suicid kallas överlevare (survivor) på engelska, ett ord som även används i samband med andra typer av svåra trauman.

5/5