Category Archives: Uncategorized

Exempel på hur ett medborgarförslag kan formuleras Medborgarförslag Förslagsställare: Till: XXX kommun Jag föreslår att Kommunen implementerar Krisrutin Emma för att säkerställa stöd och hjälp till anhöriga efter ett inträffat suicid. Rutinen har utarbetats med anhörigas behov i centrum och utgår från kommunens befintliga resurser, polis, vårdinrättning, socialtjänst, elevhälsa och så vidare. Den är tillämplig och anpassningsbar utifrån lokala förutsättningar.  För att säkerställa stöd till anhöriga vid ett suicid så föreslår jag att Kommunen implementerar Krisrutin Emma som säkerställer samverkan mellan kommunens olika instanser, så som polis, socialtjänst, vårdinrättning, elevhälsa, förskola och annat familjestöd. Ett suicid är inte bara en förlust av ett människoliv, utan också ett trauma för de som lämnas kvar. Det är en komplex sorg som tar lång tid att bearbeta och förekomsten av egen psykisk ohälsa och suicidala reaktioner är markant högre jämfört med annan typ av förlust. I krisen efter ett självmord kan den egna…

Read more

1/1