Stödträffar i pandemitider

På flera håll i landet håller SPES kretsar digitala träffar för efterlevande via Zoom, bland annat hos SPES Oskarshamn, SPES Västra, SPES Skåne, SPES Uppsala och SPES Stockholm. Aktuell information om datum och tider och hur man anmäler sig hittar du alltid här

Varmt välkommen till SPES – stöd från efterlevande till efterlevande.