Efterlevandes erfarenheter sökes till examensarbete

Vi söker dig som förlorat en nära anhörig i suicid och som kan tänka dig att ställa upp på en intervju (40-60min) via telefon eller zoom gällande stödet du fick eller inte fick från hälso- och sjukvården i samband med din anhörigas bortgång. 

Vi är intresserade att höra om dina upplevelser gällande stödet som du eventuellt mottog från hälso- och sjukvården i samband med din anhörigas bortgång. Vi är även intresserade att höra om dina tankar gällande hur du hade önskat bli omhändertagen.

Denna studie är ett examensarbete på avancerad nivå och en del av utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård vid Luleå tekniska universitet. Syftet med studien är att beskriva efterlevandes upplevelser av stöd från hälso- och sjukvården efter en nära anhörigs suicid. Till nära anhörig räknar vi mamma/pappa, barn, syskon samt sambo/make/maka.

Vår förhoppning är att kunna öka medvetenheten hos hälso- och sjukvården om hur omhändertagandet och stödinsatser till efterlevande kan förbättras. 

Vi önskar att du som anmäler ditt intresse är över 18 år samt att den anhörigas bortgång skedde för över två år sedan. Vi vill även att din anhöriga ska ha haft någon form av kontakt med hälso- och sjukvården inom en tre månaders period före suicidet. 

Anmäl ditt intresse via länken så återkommer vi med mer information.

Observera att detta är ett examensarbete och att vi eventuellt inte kommer ha möjlighet att intervjua alla som anmäler sitt intresse. 

Moa Pahikka-aho, Student
moapah-1@student.ltu.se
Tel: 073-8447617

Julia Unander, Student
julsun-0@student.ltu.se
Tel: 073-8239973

Git-Marie Ejneborn-Looi, Universitetlektor
Git-marie.ejneborn-looi@ltu.se
Tel: 0920-493881