Enkät om sjukskrivning vid sorg

I samarbete med organisationen SAMS (Samarbete för människor i Sorg) gör vi en enkät kring sjukskrivning vid sorg. I SAMS ingår organisationerna SPES, VIMIL (Vi som mist någon mitt i livet), VSFB (Vi Som Förlorat Barn) samt Spädbarnsfonden.

SAMS arbetar med att få en till en förändring i det system för sjukförsäkring som finns idag. Med rätt stöd och en mer flexibel sjukskrivningsmodell kan sörjande snabbare komma tillbaka till ett meningsfullt liv och en normal funktionsnivå.

I vårt arbete behöver vi underlag rörande sjukskrivning vid sorg när vi ska uppvakta politiker i bl a riksdagens socialförsäkringsutskott. Därför vill vi be dig att besvara några frågor i denna enkät.

Självklart är dina svar anonyma och resultaten kommer endast att användas i det påverkansarbete som SAMS bedriver för att försöka förbättra villkoren för efterlevande.

Det är friskt att sörja!