”Förståelsen som jag inte hade fått hos psykologen fick jag istället hos SPES”

Martin blev endast 25 år. När han tog sitt liv hamnade hela familjen i ett avgrundsdjupt mörker. För att få kraft att bearbeta sina känslor, kom organisationen SPES att spela en stor roll. – Den viktigaste funktionen för SPES tycker jag är att inge hopp, visa att det går att leva vidare. Spes betyder ju hopp på latin, säger Carina Persson, mamma till Martin.

Läs hela artikeln hos 1177

Carina Persson, förbundssekreterare i Riksförbundet SPES