Gårdagens mord i Almedalen på Ing-Marie Wieselgren är fruktansvärt tragiskt!

SPES har under flera år haft ett väldigt gott och konstruktivt samarbete med Ing-Marie, i senaste numret av vår tidning Förgätmigej gjordes en större intervju med henne. Hon berättade där att hennes engagemang för efterlevande väcktes när hon såg hur många som tände flera ljus på suicidpreventiva dagen. Hon uttryckte att vi behöver en larmknapp för att aktivera stöd till närstående efter suicid.

Hennes intresse och engagemang för frågor kring psykisk hälsa var obeveklig, hon var oförtrutet positiv till olika samarbeten och hennes initiativ med Kraftsamling Psykisk Hälsa vid SKR är banbrytande. Ing-Marie drev på för att öka den tvärsektoriella samverkan och tillfällen till ömsesidigt lärande. När pandemin prövade samhället och människor kämpade med oro, förluster och isolering var hon en ledstjärna och inspiratör. Hon fick oss att tro på att det var möjligt i en tid då allt fick ställas in eller skjutas upp, men vi hade digitala möten kring hanteringen av kristider. I SPES har vi alla erfarit oväntad förlust och vet hur svår den traumatiska sorgen är. Våra tankar går till Ing-Marie Wieselgrens närstående i denna svåra stund.

SPES Riksförbund

Foto: Thomas Henriksson