Hedda ville ta sitt liv som 16-åring: Kände att jag orkar inte mer

När Hedda är sexton år ställer hon sig på en bro och överväger att hoppa. Hennes mamma Anna, som tagit bilen för att leta efter sin dotter, ser henne på bron. Lyssna på inslaget