Hör Maiellen Stensmark, ordförande SPES Blekinge, berätta om föreningens arbete

Förening ger hopp till de som mist i suicid.

Samhället kan bli bättre på att arbeta förebyggande mot självmord. Det menar föreningen SPES Blekinge, som vill uppmana alla till att vara mer lyhörda när de märker att någon mår dåligt.

Enligt statistiken var det förra året 30 personer som tog sitt liv i Blekinge – personer som alla lämnar anhöriga kvar med sorg och smärta.

– Det är så många personer efter varje självmord som är efterlevande och djupt berörda och involverade i en oerhörd tragedi och sorg. Det är en stor grupp, säger Maiellen Stensmark, ordförande för föreningen SPES i Blekinge.

Lyssna på inslaget här